Aquila constellation


Aquila constellation
◙ n. קבוצת הכוכבים נשר, קבוצת כוכבים בחצי הכדור הצפוני השוכנת מול שביל החלב ומזכירה בצורתה נשר (אסטרונומיה)
* * *
◙ (הימונורטסא) רשנ התרוצב הריכזמו בלחה ליבש לומ תנכושה ינופצה רודכה יצחב םיבכוכ תצובק ,רשנ םיבכוכה תצובק◄

English-Hebrew dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

 • Aquila (constellation) — Infobox Constellation name = Aquila abbreviation = Aql genitive = Aquilae symbology = the Eagle RA = 20 dec= +5 areatotal = 652 arearank = 22nd numbermainstars = 8 numberbfstars = 65 numberstarsplanets = 4 numberbrightstars = 3 numbernearbystars …   Wikipedia

 • Aquila constellation — n. (Astronomy) constellation in the northern hemisphere lying across Milky Way portrayed by the figure of an eagle …   English contemporary dictionary

 • Aquila (constelación) — Aquila Nombre Latino Aquila Abreviatura Aql …   Wikipedia Español

 • Aquila — may refer to:* Aquila (Roman), a Roman military standard * Aquila (genus), a genus of birds including some eagles *Aquila (constellation), the astronomical constellation The EaglePeople: *Aquila, a Neapolitan surname *Aquila, a Biblical person… …   Wikipedia

 • Constellation de l'Aigle — Aigle (constellation) Pour les articles homonymes, voir Aigle. Aigle …   Wikipédia en Français

 • Constellation de l'aigle — Aigle (constellation) Pour les articles homonymes, voir Aigle. Aigle …   Wikipédia en Français

 • Aquila — Aq ui*la, n.; pl. {Aquil[ae]}. [L., an eagle.] 1. (Zo[ o]l.) A genus of eagles. [1913 Webster] 2. (Astron.) A northern constellation southerly from Lyra and Cygnus and preceding the Dolphin; the Eagle. [1913 Webster] {Aquila alba} [L., white… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Aquila alba — Aquila Aq ui*la, n.; pl. {Aquil[ae]}. [L., an eagle.] 1. (Zo[ o]l.) A genus of eagles. [1913 Webster] 2. (Astron.) A northern constellation southerly from Lyra and Cygnus and preceding the Dolphin; the Eagle. [1913 Webster] {Aquila alba} [L.,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Aquila — [ak′wi lə] n. [L, eagle] a N constellation in the Milky Way, nearly centered on the celestial equator …   English World dictionary

 • Constellation — This article is about the star grouping. For other uses, see Constellation (disambiguation). The constellation Orion is one of the most recognizable in the night sky. In modern astronomy, a constellation is an internationally defined area of the… …   Wikipedia

 • Aquila — noun 1. a constellation in the Milky Way near Cygnus; contains the star Altair • Instance Hypernyms: ↑constellation • Member Meronyms: ↑Altair 2. the provincial capital of the Abruzzi region in central Italy • Syn: ↑L Aquila, ↑ …   Useful english dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
… Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.